/// draft 25
*Gunther fra Tromsø?
*Hansa er den beste ølen i norge!
*Kald som stein

// tbc

// tmd