// Egne tanker //
– Tørsmør
– Fakka Fakta
– Bregne-fregne
– Sketchy Skate
– Gode Gamle Bordtak

// Jeg har lest at: //
Aleksander Kielland [1849-1905] fikk avslag på sin “søknad” om kunsterstipend i 1885.
Kilde: Jens Hæreid [1929] – Grøndal & Søns Booktrykkeri 9. opplag.

– Sverdrups Regjering 1884 – 89
– Embedsmann

“Fossilrekke”
“Ommatidia”
“Hullkamera”
“Nøkkelegenskaper”

// Research //

Dahl
Tidemand
Gude
Christian Krogh
Eirik Werenskiold
Frits Thaulow
Gerhard Munthe

Edda-Kvad
Draum-Kvad

Siri Dokken Norsk Riksråd 1807 [Regjeringskommisjon]

Riksdaler