Ta rot i det rolige,
Gi bot til de fortrolige,
Se skrot i det utrolige.

Det hendte i de dager:
Han var alt for mager.
Roter rundt i hager
til øksemenn som sager.

Ingen her,
Plukke bær,
Stuke tær,
med reine klær.

Bakken bar,
Stase blodkar,
Masse blodsvar,
Hu e klar.

Virkeligheten riv,
Æ vil bærre skriv!