Vekkelsesbevegelse


Ordet «vekkelse» brukes ofte om kollektiv omvendelse («masseomvendelser»), der mange mennesker på ett sted, for eksempel under et møte, kommer til en ny religiøs erkjennelse eller overbevisning.

Kilde Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *